Intézményi kategóriák

A Programtanács 2016. június 3-án tartott ülésén elfogadta az intézményi kategóriák meghatározásához használt módszertant. A kategóriába történő besorolása során az intézmény típusát, méretét és tudományos teljesítményét vesszük figyelembe.

1. kategória Múzeum, levéltár, megyei és városi könyvtár; 40 fő alatti nonprofit kutatóintézet, 40 oktató alatti felsőoktatási intézmény (OFTE<40), kórház
2. kategória    200 oktató alatti felsőoktatási intézmény (40≤OFTE<200), 40 fő feletti nonprofit kutatóintézet, 50 fő alatti HUN-REN kutatóintézet, országos szakkönyvtár, szakkönyvtár, államigazgatási intézmény, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
3. kategória    500 oktató alatti felsőoktatási intézmény (200≤OFTE<500) az elmúlt három évben 500-nál kevesebb tanulmánnyal a Web of Science adatbázisban; 50 fő feletti HUN-REN kutatóintézet, Magyar Nemzeti Levéltár (az összes megyei levéltárral együtt), Országos Széchényi Könyvtár (Országos Idegennyelvű Könyvtárral együtt)
4. kategória    1000 oktató alatti felsőoktatási intézmény (500≤OFTE<1000), illetve 500 oktató alatti felsőoktatási intézmény az elmúlt három évben 500-nál több tanulmánnyal a Web of Science adatbázisban
5. kategória    1000 oktató feletti felsőoktatási intézmény (1000≤OFTE), a HUN-REN kutatóintézetei és Titkársága együtt