Tanulmány az európai szintű Open Access átállásról

A European University Association (EUA) a Technopolis Csoport bevonásával átfogó tanulmányt jelentetett meg, amely a tudományos kommunikáció világában zajló paradigmaváltást vizsgálja az open access átállást elősegítő átmeneti, ún. Read&Publish szerződéseken keresztül. A tanulmány elkészítéséhez 25 európai ország nyújtott pénzügyi támogatást a nemzeti rektori konferenciák, illetve könyvtári konzorciumok segítségével.

Cikk folytatása

Mérföldkövek az EISZ Nemzeti Program közelmúltjából

A 2020. év fontos mérföldkő az EISZ Nemzeti Program történetében. Idén tudjuk első ízben összegezni az átmeneti szerződések által lehetővé vált hazai open access átállás mértékét. Az elmúlt öt évben a nemzeti konzorcium történetében végbement változások dokumentálása és vizsgálata lehetőséget ad a formálódó tendenciák feltérképezésére, és arra is, hogy megpróbáljuk definiálni, milyen a magyar konzorciumi modell.

Cikk folytatása