Beszámoló a LIDA 2018 konferenciáról

Az MTA KIK EISZ Titkárság képviseletében Lencsés Ákos vett részt 2018. június 13. és 15. között a Horvátországban megrendezett Libraries in the Digital Age (LIDA) 2018 konferencián.

A nemzetközi találkozó a társadalmi igazságosság és a könyvtárak közötti kapcsolatrendszert járta körül. Ennek keretében a résztvevők kiemelten foglalkoztak az egyes társadalmi csoportokra koncentráló könyvtári szolgáltatásokkal, így érintve a nemzetközi hallgatók, az etnikai kisebbségek, a fogyatékkal élők könyvtári kiszolgálását. Az előadások mellett kislétszámú csoportfoglalkozások keretében nemcsak elméleti kérdésekről volt szó, hanem a gyakorlati munkafolyamatokkal is meg lehetett ismerkedni.
Külön előadások tárgyalták a digitális világ szerepét a társadalmi egyenlőség tekintetében. Így szó volt az árnyékkönyvtárak (shadow libary) és az online kalózoldalak megjelenéséről, az egyes társadalmi csoportok digitális írástudásáról és annak fejlesztéséről. Az egyik előadó felhívta a figyelmet az MIT Press gondozásában 2018 májusában megjelent Shadow Library című, nyílt hozzáférésű kötetre, amelynek két átfogó nyitó fejezetét Bodó Balázs írta.
A résztvevők a háromnapos rendezvény gazdag programkínálatában elméleti összefoglalást és gyakorlati segítséget is kaphattak egyes társadalmi csoportok könyvtári kiszolgálásával kapcsolatban.
http://ozk.unizd.hr/lida/

 LIDA